Over ons

Hieronder kan je meer info vinden over onze geschiedenis en externe samenwerkingen.
Voor onze missie en visie verwijzen wij je graag door naar de de overkoepelende pagina van de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar.

Meer info over:

onze geschiedenis  externe samenwerkingen  

Omdat Kessel als gevolg van een hevige en langdurige tyfusepidemie werd getroffen door een periode van ellende en armoede, nam toenmalig pastoor Joseph Biddeloo het initiatief om een “Gasthuis voor zieken” te bouwen. Zijn doel was om arme en behoeftige Kesselaars – zowel jong als oud – te hospitaliseren. Met de steun van Jonkvrouw Van Praet en Baron de Roye Van Terlaken, werd in 1873 het gebouw afgewerkt. De dagprijs bedroeg toen 65 centiemen. Bij gebrek aan ziekendiensten werd in 1874 een beroep gedaan op de Zusters Annonciaden van Ranst (later Huldenberg).

Doorheen de jaren zou dit initiatief verdere uitbreiding kennen tot een modern woonzorgcentrum met een aanbod aan diverse dienstverlening voor zorgbehoevende bejaarden.

Tijdens de eerste wereldoorlog werd het gebouw totaal verwoest en in 1922 terug opgebouwd, toen gekend als het nieuwe “Gods- en Gasthuis”.

Vermits het gebouw niet meer voldeed aan de opgelegde normen werd in 1970 ingrijpend gerenoveerd: nieuwe ramen, centrale verwarming, warm en koud water. Met een aantal nieuwe kamers kwam de totale opnamecapaciteit op 48 bedden.

Op 1 december 1971 werd het beheerscomité omgevormd tot de v.z.w. St-Jozefrusthuis waarvan de leden overwegend inwoners van Kessel waren.

In 1973 werd het rusthuis erkend door het Ministerie van Volksgezondheid en Gezin. Eind 1979 werd door de raad van bestuur beslist tot de bouw van een totaal nieuw complex voor 75 woongelegenheden.

Begin april 1989 werd de nieuwbouw in gebruik genomen en sinds 1987 kreeg het rusthuis vanwege het Ministerie van Volksgezondheid gedeeltelijk het statuut toegewezen voor 12 RVT bedden. Nadien verhoogde dit aantal stelselmatig naar het aantal bedden van vandaag.

Naast het woonzorgcentrum werd in 1996 nog een serviceflatgebouw opgetrokken met daarin 16 assistentiewoningen: “Huize Biddeloo”. 

In maart 2002 werd een nieuwe afdeling voor personen met dementie plechtig ingehuldigd en in 2006 werd een kleinere leefgroep vergroot waardoor de opnamecapaciteit steeg naar 96 woongelegenheden waarvan 3 bestemd voor kortverblijf. Sindsdien is het woonzorgcentrum opgedeeld in drie volwaardige leefgroepen.

Op 1 januari 2011 sloot het woonzorgcentrum aan bij de vzw Rusthuizen Zusters van Berlaar.
In 2016 richtte woonzorgcentrum Heilig Hart (Nijlen) in samenwerking met de gemeente en het OCMW van Nijlen lokaal dienstencentrum “De Geburen” op. Gezien het succes van dit project, werd eind 2017 beslist om het ook verder door te trekken naar de deelgemeente Kessel.

In 2018 wijzigde de naam van de overkoepelende vzw van “Rusthuizen” naar Zorggroep Zusters van Berlaar.

In 2021 werd de werking van het dienstencentrum verder uitgebreid naar “Buurtzorg De Geburen“, een plaats waar alle buurtbewoners terecht kunnen met vragen.

In het kader van de wettelijke normen, werkt ons woonzorgcentrum samen met het H.-hartziekenhuis in Lier. Er bestaat ook een samenwerkingsverband met het Palliatief Netwerk Mechelen.

Wij werken samen met verschillende thuiszorgdiensten en woonzorgcentra in de buurt maar ook met het expertisecentrum dementie.

Daarnaast zijn er nog diverse samenwerkingsverbanden met andere woonzorgcentra uit de regio, SAL Lier en de school voor opleiding zorgkundigen H. Hart van Maria te Berlaar. Verder fungeert het WZC ook regelmatig als stageplaats voor andere scholen. Daarnaast zijn er activiteiten in samenwerking met de kleuter- en lagere school, het plaatselijk OCMW en andere lokale verenigingen.