Over ons

Onze geschiedenis en externe partners

Korte geschiedenis

Omdat Kessel als gevolg van een hevige en langdurige tyfusepidemie werd getroffen door een periode van ellende en armoede, bouwde  toenmalig pastoor Joseph Biddeloo in 1873 een “Gasthuis voor zieken”, met de steun van jonkvrouw Van Praet en Baron de Roye Terlaken.

Tijdens de eerste wereldoorlog werd het gebouw totaal verwoest en in 1922 terug opgebouwd, toen gekend als het nieuwe “Gods- en Gasthuis”.

In 1970 werd het ingrijpend gerenoveerd: nieuwe ramen, centrale verwarming, warm en koud water. Met een aantal nieuwe kamers kwam de totale opnamecapaciteit op 48 bedden.

Op 1 december 1971 werd het beheerscomité omgevormd tot de v.z.w. St-Jozefrusthuis waarvan de leden overwegend inwoners van Kessel waren.

In 1973 werd het rusthuis erkend door het Ministerie van Volksgezondheid en Gezin. Eind 1979 werd door de raad van bestuur beslist tot de bouw van een totaal nieuw complex voor 75 woongelegenheden.

Begin april 1989 werd de nieuwbouw in gebruik genomen en sinds 1987 kreeg het rusthuis vanwege het Ministerie van Volksgezondheid gedeeltelijk het statuut toegewezen voor 12 RVT bedden. Nadien verhoogde dit aantal stelselmatig naar het aantal bedden van vandaag.

Naast het woonzorgcentrum werd in 1996 nog een serviceflatgebouw opgetrokken met daarin 16 assistentiewoningen: “Huize Biddeloo”.

In maart 2002 werd een nieuwe afdeling voor personen met dementie plechtig ingehuldigd en in 2006 werd een kleinere leefgroep vergroot waardoor de opnamecapaciteit steeg naar 96 woongelegenheden waarvan 3 bestemd voor kortverblijf. Sindsdien is het woonzorgcentrum opgedeeld in drie volwaardige leefgroepen.

Op 1 januari 2011 sloot het woonzorgcentrum aan bij de vzw Rusthuizen Zusters van Berlaar.

In 2016 richtte woonzorgcentrum Heilig Hart (Nijlen) in samenwerking met de gemeente en het OCMW van Nijlen lokaal dienstencentrum “De Geburen” op. Gezien het succes van dit project, werd eind 2017 beslist om het ook verder door te trekken naar de deelgemeente Kessel.

In 2018 wijzigde de naam van de overkoepelende vzw van “Rusthuizen” naar Zorggroep Zusters van Berlaar.

In 2021 werd de werking van het dienstencentrum verder uitgebreid naar “Buurtzorg De Geburen“, een plaats waar alle buurtbewoners terecht kunnen met vragen.

 

Externe samenwerkingen

In het kader van de wettelijke normen, werkt ons woonzorgcentrum samen met het Heilig Hart ziekenhuis in Lier. Er bestaat ook een samenwerkingsverband met het Palliatief Netwerk Mechelen.

Daarnaast werken wij samen met verschillende thuiszorgdiensten en woonzorgcentra in de buurt maar ook met Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, Alzheimer Liga Vlaanderen, Zorgnet Icuro en Netwerk Emergo.

Er is ook een nauwe samenwerking met scholen uit de buurt en met de gemeentelijke kunstacademie. Voor het begeleiden van studenten uit de opleidingen zorgkundige, verpleegkunde, ergotherapie en kinesitherapie staan er ervaren medewerkers ter beschikking. Hiervoor wordt er samengewerkt met volgende scholen: Het Instituut Heilig Hart van Maria in Berlaar, de Thomas More Hogeschool in Geel en Lier, het Sint-Norbertusinstituut in Duffel, het Githo in Nijlen en het Sint-Aloysius te Lier.