Woonzorgcentrum

In ons woonzorgcentrum verblijven er permanent 95 bewoners. Ook personen met dementie kunnen bij ons terecht. Bewoners én bezoekers hebben steeds toegang tot gemeenschappelijke ruimtes, tuin, cafetaria …
Ons woonzorgcentrum wil een thuis zijn, waar het prettig wonen is, met een goede verzorging in een huislijke sfeer.

Meer info over:

onze woongroepen  onze kamers zorg- en dienstverlening • vrijetijdsbesteding • inspraakorganen
prijzen • aanvraag tot opname  

Onze woongroepen

Ons woonzorgcentrum is een rookvrij gebouw dat bestaat uit 3 woongroepen, waarvan Beemdekens-Gasthuisbos en D’Elzen-Visput open woongroepen zijn.

Molenhoek is een beveiligde woongroep, voorbehouden voor personen met dementie.

Onze kamers zijn ingericht met het nodige meubilair:

• een bed, nachtkastje en hoge rugzetel
• een tafel en stoel
• een (ingebouwde) kast
• een badkamer met lavabo en toilet
• een aansluiting voor telefoon en tv 
• een noodoproepsysteem

Iedere bewoner mag zijn kamer zelf zo huiselijk en gezellig mogelijk inrichten met foto’s, decoratie, een televisietoestel …. Tapijten zijn niet toegestaan.

Zorg- en dienstverlening

Goede zorg verlenen en voldoen aan ieders individuele noden is onze prioriteit. Naast bewonersgerichtheid streven we naar een kleinschaligheid waarbij we een thuis willen zijn voor de bewoner, zijn familieleden en onze medewerkers.

Om hoogstaande zorg op maat te kunnen bieden, werken we met een professioneel multidisciplinair team. De verschillende disciplines zoals verpleeg- en zorgkundigen, kinesisten, ergotherapeuten, woon-leefbegeleiders, medewerkers sociale dienst … werken nauw samen om de zorgverlening optimaal te laten verlopen.

Er is een coördinerend en raadgevend arts aan ons woonzorgcentrum verbonden die de medische activiteiten coördineert. De keuze van huisarts is vrij.

In ons woonzorgcentrum bieden wij ook palliatieve zorgverlening. Hierdoor kunnen bewoners ook hun laatste dagen bij ons doorbrengen.

Wij kiezen er uitdrukkelijk voor om mensen te verzorgen en nabij te zijn tot het einde toe. Voor ons betekent volwaardige bewonerszorg dat we bewoners en familie begeleiden, tot op het laatste stuk van hun weg, afscheid nemen en sterven.

In deze laatste fase van het leven wordt de zorg en begeleiding extra aangepast aan de individuele noden van de bewoner en zijn familie. Wij willen een optimale comfortzorg bieden door samen met de huisarts, familie, het multidisciplinair team en natuurlijk met de bewoner zelf overleg te plegen en een aangepast zorgplan op te stellen. Wij staan open voor ethische vragen rond lijden en sterven. Vragen over het levenseinde beluisteren en bespreken wij in een multidisciplinair ethisch team.

Het bestrijden van pijn en onaangename symptomen komen op de eerste plaats, maar we zorgen ook voor begeleiding op emotioneel en spiritueel vlak.

Vanuit de traditie wordt het huis gedragen door christelijke waarden met respect voor de eigen levensvisie van elke bewoner. Wij wensen echter duidelijk open te staan voor iedereen. Ieders filosofische, politieke en godsdienstige opvatting wordt gerespecteerd.

De mogelijkheid bestaat om iedere 2 weken een eucharistieviering bij te wonen of om de communie op de kamer te ontvangen. Wij besteden vanuit onze bezieling veel aandacht aan de kerkelijke gebeurtenissen en feestdagen.

Bij een andere godsdienst of overtuiging is men steeds vrij een eigen geestelijke begeleider of raadsman te ontvangen.

Vrijetijdsbesteding

Activiteiten worden op maat aangeboden, afhankelijk van de zorggraad en de interesse van de bewoner. Denk hierbij aan een zangactiviteit of optreden, samen de krant lezen, turnen, geheugentraining, gezelschapsspelletjes, een uitstap …

Maar ook een babbeltje, foto’s bekijken, een luisterend oor bieden …
We opteren voor een visie waarin de animatie gericht is op het zich thuis voelen van de bewoner, het totale welzijn van de bewoner en een zinvol invullen van de “leef-tijd”.

Inspraakorganen

Naast de meldingsformulieren en het suggestieboek is de gebruikersraad het overlegorgaan bij uitstek. Deze raad is voor minstens 50% samengesteld uit bewoners/familieleden en formuleert adviezen over de dagelijkse werking. Iedere bewoner mag hieraan deelnemen. De gebruikersraad vergadert 4 keer per jaar. 

Vragen, problemen of opmerkingen mogen steeds worden opgenomen met de directie, de dagelijks verantwoordelijke of de sociale dienst. De directie verbindt zich ertoe alle suggesties of klachten te onderzoeken en indien gewenst te bespreken op de gebruikersraad.

Prijzen

Eénpersoonskamer:     € 68,89 per dag
Tweepersoonskamer:   € 57,11 per dag

verblijf en verzorging (verpleegkundige zorg en ergotherapie)
• kinesitherapie
• maaltijden (inclusief dieetvoeding) en drank
• onderhoud van de kamer
• incontinentiemateriaal
• bedlinnen
• animatie
• basisverzorging kapper (wassen, knippen, brushen)
• voetverzorging
• was van persoonlijk linnen
• wifi
• brand- en beperkte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering

• opleg dokterskosten en medicatie
• telefoontoestel en gesprekskosten via Proximus
• huur tv
• digibox of digicorder via Telenet

Aanvraag tot opname

De aanvraag tot opname gebeurt bij voorkeur door de toekomstige bewoner zelf. Wenst u meer informatie of komt u graag even langs? Dit is steeds mogelijk na een telefonische afspraak met onze sociale dienst.

Sofie Laureys
Tel. 03 491 96 54
sofie.laureys@zusters-berlaar.be

Als dit mogelijk is mag u op voorhand al wel het aanvraagformulier downloaden en laten invullen door de huisarts.